Chỉ Xích Tương Tư 咫尺相思

[ Cổ Kiếm Kỳ Đàm – đồng nhân khúc ]

✲ Tác khúc: Hoàn Mỹ Tiên Kiếm
✲ Biên khúc:Hoàn Mỹ Tiên Kiếm,Cuttlefish,Hồng Hộc Yến Tước
✲ Tác từ:Tô Mạch Như,Tiểu Ngư La Lị,Nguyệt Thập Nhất,Tử Vân Sa,Tà Lý Tà Khí
✲ Diễn xướng:Tiểu Khúc Nhi,Âm Tần Quái Vật,Lăng Chi Hiên,Hoàn Mỹ Tiên Kiếm,Walker,HITA,Aki A Kiệt,Tiểu Ái Đích Mụ,Phú Quý Ca,Mộng Lam,Yên Hoa Show
✲ Hòa thanh: Hoàn Mỹ Tiên Kiếm
✲ Phối âm: Thân Thu Hương & Trần Quang
✲ Sách hoa: Tử Vân Sa, Tà Lý Tà Khí
✲ MV Chế tác:Phí Thải Lạp

“Nguyện kiếp này cùng người nhìn lại sơn cốc ngàn hoa
Từ nơi bắt đầu đến tận cùng trời đất.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s