Hoàng Đế Nan Vi – Chương 110

“Đàn ông không cần giỏi, chỉ cần có một bà má đủ ngầu…” ╮( ̄▽  ̄)╭

Fynnz's Blog

.::Chương 110::.

“Mẫu thân.” Minh Trạm và mẫu thân Vệ thái hậu cùng ngồi trên ngai vàng, cười nói, “Vì sao hôm nay lại gọi Vệ Tiểu Đàn tiến cung?” Minh Trạm cảm thấy người cổ đại đặt tên thật khó gọi, giống Vệ Đàn Túc, nghe nói là lão hồ ly ngoại công nhà hắn lật bao nhiêu quyển sách từ cổ chí kim, đến mức suýt hói cả đầu mới chọn ra được một cái tên cực kỳ khó đọc như thế.

Minh Trạm thấy Vĩnh Ninh Hầu phu nhân thường dẫn theo Vệ Đàn Túc tiến cung thỉnh an, vì để thuận miệng mà Minh Trạm gọi người ta là Vệ Tiểu Đàn.

Vệ Thái Hậu sờ mặt Minh Trạm rồi cười hỏi, “Không uống canh tỉnh rượu ư?”

View original post 4,202 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s