DANH SÁCH ĐỀ CỬ 2021 (chưa chính thức)

Kurokochii

Kurokochii: tính đến hiện tại thì vẫn chưa có bảng bình chọn cả năm, mình sẽ làm trước hai bảng đề cử là nửa đầu nămnửa cuối năm, sau này có bảng chính thức mình sẽ điều chỉnh lại sau ❤ riêng mục đề danh thưởng vì gộp cả 2 kỳ vào là hơn 170 bộ, ưu tiên làm list những bộ đã dịch/edit thui nha ❤

TOP ĐAM MỸ 2021

(Nguồn: boluobiji)

(Phán Quan – Mộc Tô Lý)

.

NỬA ĐẦU NĂM

KIM BẢNG

01 | Phán Quan – Mộc Tô Lý

  • Thể loại: Hiện đại – “gà mờ” bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ – linh dị thần quái – HE
  • Edit/dịch: Hợp Tác Xã Ườn (HOÀN)

02 | Danh Nghĩa – Tĩnh Thủy Biên

  • Thể loại: Hiện đại – showbiz – ngọt ngào thoải…

View original post 2,005 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s