04.04.2015 | Sinh nhật an lành, Kurapika ♡

10 năm nay chưa từng 1 lần dám để điệu nhạc này làm ringtone, mặc dù rất thích, rất muốn. Chỉ sợ vừa nghe đến thôi liền đau lòng ứa nước mắt …

Chị Nho bảo đám fan Kurapika cứ như bị điên ấy, hằng năm cứ đến ngày sinh nhật anh là lại làm như ngày tang, cả bọn không hẹn mà cùng emo tập thể, rõ là cái ngày tra tấn nhau mà. ಥ _ ಥ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s