[Thông tin Toàn Chức] Bật mí về Logo chiến đội!!

Thiếu Thiên là người ghi giới thiệu cho đội huy Lam Vũ chắc luôn. Nhiều chữ kinh dị. =”))))))))))

Tiamo Mine

Bật mí về LOGO chiến đội!!

Nguồn:  (Do chính nữ thần tiết lộ!!)

Edit: Hoono

_ Bình luận viên đặc biệt _

Chu Trạch Khải (Danh xưng: Súng Vương, đội trưởng chiến đội Luân Hồi)

View original post 705 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s